resanterapi

EFT

Resan

I oss alla finns en enorm potential av livskraft och frihet! Den är orörd av livets alla komplikationer. Dessvärre täcks den ofta av undertryckta känslor, stress, depression och begränsande övertygelser om oss själva och livet.

Brandon Bays ger oss ett makalöst verktyg för att befria oss från sådant som kan ge sjukdom och från begränsningar, stress och dåliga mönster som hindrar oss från att leva enligt vår potential. Hon beskriver i sin bok "Resan" hur hon botade sig själv från en stor tumör i magen genom den metod som hon nu reser världen över för att sprida. Tusentals människor har blivit fria från alla möjliga sorters begränsningar. Metoden är djupgående. Den kan hjälpa dig hitta tillbaka till dig själv.

Under en Resa sitter du och blundar medan jag guidar dig. Din egen inre visdom för dig till en plats i din kropp där ett minne finns. Processen är designad så att den passar din speciella situation, den kan lösa minnen som är orsak till fysiska eller psykiska problem i ditt liv. Du kan få uppleva ditt innersta väsen, den eviga närvaron av kärlek.
Planera så att du efter Resan kan ta det lungt, vila, dricka vatten och/eller örtte och pyssla om dig själv; kropp och själ renas och integrerar Resan. En läkningsprocess är påbörjad.
Varje Resa är en avslutad process.

Ge dig själv möjlighet att under en period göra flera Resor - livet har så många aspekter. Boka helst in tre Resor på en gång.
(Resanterapi är inte lämpligt om du är mycket labil eller om du har eller nyligen har haft en psykos eller liknande tillstånd.)

Jag är utbildad av Brandon Bays 2004 - 2005 i England och i Sverige till Journey Practitioner, Resanterapeut. Sedan dess är jag verksam som Resanterapeut.
Ett besök för en Resa tar cirka tre timmar.
Uppföljningssamtal per telefon ingår. Boka tid:
ninahallberg@hotmail.com el. mobil: 076 0076 341.

Jag tar emot i Håga Terapi & Alternativmedicinskt Centrum, Hågavägen 188 i Uppsala, vid buss 4:s sluthållplats i Håga By (buss 6 vid lågtrafiktider). Gå in genom entrédörren till Håga Bycentrum, sen är det första dörren till vänster. Jag ger dig dörrkoden då du bokar tiden.

Resan kan också göras per telefon. Då är det bäst med hörlurar till telefonen, men det går också bra med en vanlig telefonlur. Vill du göra en Resa per telefon bokar vi en tid då du ringer upp mig. Du sitter eller ligger bekvämt och ostörd och Resan går till som om vi vore i samma rum. Vatten och näsdukar kan vara fint att ha inom räckhåll.
Boka tid: ninahallberg@hotmail.com, mobil: 076 0076 341.

Välkommen!

Ny hemsida: helandesamtal.nu

Längtar du efter frihet?
Undrar du vad nästa steg är?
Skapa ett eget Personligt Utvecklingsprogram med
Samtal, Resanterapi och EFT.

Se Samtalssidan!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


We have not come here to take prisoners
Or to confine our wondrous spirits,

But to experience ever and ever more deeply
Our divine courage, freedom and Light!

Hafiz 1320 - 1389


This being human is a guesthouse.
Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!
Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of it's furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing,
and invite them in.

Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.

Rumi, 1207 - 1273

 

ECKHART TOLLE

Sedan 2008 har jag då och då inbjudit till kvällar för gemensam meditation/tystnad och lyssnande på Eckhart Tolle enligt riktlinjerna på hans hemsida www.eckharttolle.com.

Från och med hösten 2016 finns en Eckhart Tolle-grupp i Uppsala som träffas en gång i månaden. Hör av dig om du är intresserad av att vara med. Vi önskar att nya deltagare redan är väl förtrogna med Eckhart Tolles tankegångar.

Smakprov:
Eckhart Tolle: The end of suffering.

Från Eckhart Tolles hemsida:

A note from Eckhart
"When you listen to these talks, please be aware that the informational content, helpful as it may be, is always of secondary importance. Beyond the information that is being conveyed, something deeper is happening. As you listen, a field of alert stillness arises where before there was mental noise. You enter the state of Presence.

This becomes possible because words that are spoken from a state of Presence carry an energy frequency that can awaken that same dimension of consciousness in the listener. Herein lies the power of all true spiritual teachings.

This is also the reason why many people listen to these recordings again and again, and find that the words are always fresh and new, as if they were listening to them for the first time.

If possible, listen to these recordings when you are not being distracted by other things. Know that, in the deepest sense, you are listening to yourself."

~ Eckhart Tolle

 

Här är några fler rader från Eckhart Tolles hemsida, där han skriver om sin bok En ny jord:

Millions are now ready to awaken because spiritual awakening is not an option anymore, but a necessity if humanity and the planet are to survive. Everything is speeding up – the madness, the collective egoic dysfunction, as well as the arising of the new consciousness, the awakening.

We are running out of time. From the perspective of the ego, that’s bad news and will give rise to fear. From a higher perspective, the running out of time is exactly what is needed for the new consciousness to come into this world.