EFT

Om mig  

Ny hemsida: helandesamtal.nu

Kontakt:
Mobil: 076 0076 341
E-mail: ninahallberg@hotmail.com

Mitt namn är Nina Koenigs Hallberg och jag bor i Örsundsbro, mellan Uppsala och Enköping, tillsammans med min man. Sonen och dottern har flugit ut i olika riktningar.

Jag är utbildad vid Rudolf Steinerseminariet i Järna i början av 1980-talet och började som Waldorflärare på Martinskolan i Stockholm. 1993 var jag med och grundade Uppsala Waldorfskola i Håga By, där jag har haft ynnesten att som klasslärare följa en underbar samling personligheter från första t.o.m. åttonde klass. Rudolf Steiners människokunskap, den geniala kursplanen för Waldorfskolan och mötet med elever, kolleger och föräldrar har inspirerat mitt liv och givit mig insikter som jag är djupt tacksam för.

Efter fullgjort uppdrag i Waldorfskolan har jag utbildat mig vidare med början på Emerson College i England. Storytelling as a Healing Art ledde mig in på en ny bana: alternativa terapier för personlig utveckling .

Jag har haft förmånen att få lära mig EFT av generöse Gary Craig.
Så har jag utbildat mig till Resanterapeut för Brandon Bays. Av henne har jag lärt mig att våra själsdjup är lättillgängliga!
Viktiga inspiratörer i mitt liv är Eckhart Tolle, Abraham, och Kirtana.

Jag upplever att vi lever i en tid av nya möjligheter och att var och en av oss är en skapande Mästare i vårt eget liv! Här finns inspiration!

År 2005 startade jag mitt företag. De metoder jag erbjuder är befriande. De är vägar för personlig och andlig utveckling, friskvård, rehabilitering och allt däremellan. (Ingen av dem ersätter läkarvård, utan kan ses som komplement.)

Med EFT går vi genom samtal målmedvetet in på begränsningar och "knackar" dem ur systemet.
Emotional Freedom Techniques - visst låter det underbart!

I Resan kan du hitta in i vrår av dig själv som du kanske inte kände till. Det är befriande att äntligen få saker sagda, förstå, förlåta, försonas och rensa ut. Och mycket speciellt och gripande att möta sig själv som litet barn, som du kan få göra. Resan kan också göras per telefon.

Helande Samtal - Välkommen för innerliga och fruktbara Samtal där du får möjlighet att lyssna ännu djupare på dig själv.

Paleokostrådgivning - Ge dig själv en inflammationshämmande Paleomånad och känn vad det kan göra för din hälsa! Kombinera med EFT!

Längtar du efter frihet? Undrar du vad nästa steg är? Skapa ditt eget personliga utvecklingsprogram med Samtal, Resanterapi och EFT och Kostrådgivning! Se Samtalssidan!

Välkommen för:
EFT, Resanterapi, Helande Samtal och Paleok
ostrådgivning i
Håga Terapi- & Alternativmedicinskt Centrum
i Uppsala.

EFT, Resanterapi och Samtal kan göras per telefon.

Vill du boka en tid kan du maila mig: ninahallberg@hotmail.com
el. sms:a 076 0076 341.

Då och då (ganska sällan!) skickar jag ut en inbjudan till t.ex: Eckart Tolle-träff, Storytellingfestival i Örsundsbro, EFT-workshop, filmkväll eller kanske något helt annat kul!
Om du vill stå på min mailinglista så skicka mig ett e-mail:
ninahallberg@hotmail.com

 

ECKHART TOLLE-KVÄLLAR!

Sedan 2008 har jag då och då inbjudit jag till kvällar för gemensam meditation/tystnad och lyssnande på Eckhart Tolle enligt riktlinjerna på hans hemsida www.eckharttolle.com.

Oprah Winfrey hade våren 2008 en serie direktsända samtal med Eckhart Tolle. De gick igenom hans bok En ny jord, kapitel för kapitel. Det finns tillgängligt på YouTube.

Från och med hösten 2016 finns en Eckhart Tolle-grupp i Uppsala som träffas en gång i månaden. Hör av dig om du är intresserad av att vara med. Vi önskar att nya deltagare är väl förtrogna med Eckhart Tolles tankegångar.

Från Eckhart Tolles hemsida:

A note from Eckhart
"When you listen to these talks, please be aware that the informational content, helpful as it may be, is always of secondary importance. Beyond the information that is being conveyed, something deeper is happening. As you listen, a field of alert stillness arises where before there was mental noise. You enter the state of Presence.

This becomes possible because words that are spoken from a state of Presence carry an energy frequency that can awaken that same dimension of consciousness in the listener. Herein lies the power of all true spiritual teachings.

This is also the reason why many people listen to these recordings again and again, and find that the words are always fresh and new, as if they were listening to them for the first time.

If possible, listen to these recordings when you are not being distracted by other things. Know that, in the deepest sense, you are listening to yourself."

~ Eckhart Tolle

 

Här är några fler rader från Eckhart Tolles hemsida, där han skriver om sin bok En ny jord:

Millions are now ready to awaken because spiritual awakening is not an option anymore, but a necessity if humanity and the planet are to survive. Everything is speeding up – the madness, the collective egoic dysfunction, as well as the arising of the new consciousness, the awakening.

We are running out of time. From the perspective of the ego, that’s bad news and will give rise to fear. From a higher perspective, the running out of time is exactly what is needed for the new consciousness to come into this world.